مشخصات کلی

مدل نیـروانا

 

اسفنج 35 کیلویی برای کف و 30 کیلیویی برای نشیمن پشت استفاد شده است. 

کلاف از چوب روس و پايه هااز چوب راش میباشد
 و دوخت با چرخ نقشه زن استفاده شده است.

ست این مبل شامل:

3+2+1+1

 

 

قیمت ست کامل 15300000تومان